CONTACT US

CONTACT US

 

Jiewen Zheng:+86-532-58719798, jwzheng@qnlm.ac

 

Huihui Sun:+86-532-58719798, hhsun@qnlm.ac

 

Jingjing Xu:+86-532-58719719, jjxu@qnlm.ac

 

Tiantian Zheng:+86-532-58719719, ttzheng@qnlm.ac

 

Xingwei Sun:+86-532-58719798, xwsun@qnlm.ac

 

Fax:+86-532-58719719

Add:1 Wenhai Road, Aoshanwei, Jimo, Qingdao, Shandong, China 266237